Zwrot towaru

Często zdarza się, że sklepy uzależniają zwrot towaru od posiadania paragonu, potwierdzającego jego zakup. Paragony mają to do siebie, że lubią się gubić. Co w przypadku gdy paragon zaginie a my będziemy chcieli dokonać zwrotu? W przypadku, w którym chcemy zwrócić towar, który nie posiada żadnej wady, jesteśmy związani wewnętrzym regulaminem sklepu. Wówczas, jeżeli taki regulamin posiada postanowienia traktujące o konieczności posiadania paragonu, będzie on niezbędny do dokonania zwrotu. Sprawa … Dowiedz się więcej

Gwarancja

Gwarancja i rękojmia to dwie instytucje prawa cywilnego, które często są ze sobą mylone a ich rozróżnienie sprawia niejednokrtonie kłopoty. Podstawową różnicą pomiędzy rękojmią a gwarancją jest fakt, iż rękojmia jest ustawowo uregulowanym sposobem dochodzenia roszczeń, z kótrego przedsiębiorca nie może zostać w żaden sposób zwolniony jak również nie może odmówić przyjęcia reklamacji, jeżeli nie wynika to wprost z przepisów. Gwarancja jest natomiast fakultatywna i przedsiębiorca może, ale nie musi, … Dowiedz się więcej

Plagiat na studiach

Od lat do najbardziej wstydliwych zjawisk występujących w polskich szkołach wyższych należy bezprawne wykorzystywanie cudzego dorobku naukowego, popularnie nazywane plagiatem. Skradziony – bo tak brzmi tłumaczenie łacińskiego słowa plagiatus – powinien być przez każdego studenta traktowany jako swoista „intelektualna kradzież”, a więc czyn jaskrawie naruszający jeden z podstawowych obowiązków studenckich, jakim jest dbanie o godność i honor członka społeczności akademickiej. Przygotowując się zatem do kolejnego roku … Dowiedz się więcej

Umowa najmu lokalu

Umowa najmu lokalu mieszkalnego jest jedną z pierwszych umów zawieranych w dorosłym, studenckim życiu. Zapewnienie odpowiedniego lokum w mieście akademickim, poza pandemicznymi zawirowaniami, jest koniecznym warunkiem uczęszczania na zajęcia oraz wykazywania aktywności w bogatym i różnorodnym życiu studenckim. Tym, którzy nie kwalifikują się na zapewnienie zakwaterowania w akademiku pozostaje poszukiwanie lokum na warunkach rynkowych (zawarcia umowy). Umowa najmu lokalu mieszkalnego jest umową cywilnoprawną, zawieraną w ramach swobody kontraktowej … Dowiedz się więcej

Co zrobić jak nie płacą? – wezwanie do zapłaty

Zobowiązania pieniężne, w myśl zasady pacta sunt servanda, trzeba spełniać. Czasami zdarza się jednak, że z rozmaitych powodów faktycznych (np. nieuczciwości, „bałaganu w papierach”, braku płynności finansowej czy nawet niewypłacalności) nasz dłużnik spóźnia się ze swoim świadczeniem. Najczęściej jest sytuacja, w której na nasz rachunek bankowy nie dociera w obiecanym terminie określona kwota przelewu. Należna nam kwota może wynikać z różnych tytułów umownych (zlecenia, o dzieło, o pracę, sprzedaży, najmu, … Dowiedz się więcej