Strona główna

Aktualności

Wznowienie studiów

4 października 2022

Powrót na studia po skreśleniu z nich, po nowelizacji przepisów o szkolnictwie wyższym z 2018 roku, nie jest już taki oczywisty. Studenci, którzy podchodzą dosyć luźno do możliwości skreślenia ich…

Odpowiedzialność dyscyplinarna

7 września 2022

Osoby będące studentami powinny pamiętać, iż ciąży na nich specyficzny rodzaj odpowiedzialności. Chodzi tutaj o odpowiedzialnośc dyscyplinarną. Odpowiedzialność dyscyplinarna, to zgodnie z ustawą, odpowiedzialność studentów, którą ponoszą za naruszenie przepisów…

Wzór umowy najmu lokalu

4 lipca 2022

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych beneficjentów przygotowaliśmy dla Państwa przykładowy wzór umowy najmu mieszkania. Oczywiście zachęcamy do konsultacji każdej umowy z naszą Poradnią przed jej ostatecznym podpisaniem. umowa-najmu-APPPobierz

Legalizacja pobytu

1 czerwca 2022

Obcokrajowcy rozpoczynający studia w Polsce muszą pamiętać o konieczności zalegalizowania swojego pobytu. Dotyczy to zarówno studentów z krajów należących do Unii Europejskiej jak również studentów z państw nie będących jej…

Ograniczenia w przyznawaniu świadczeń pomocy materialnej dla studentów – nowelizacja z listopada 2021 r.

27 maja 2022

System akademickiej pomocy materialnej w Polsce, pomimo podejmowanych kolejnych reform i modyfikacji, pozostaje niewydolny, skomplikowany i często po prostu niezrozumiały. Do najczęściej zgłaszanych w naszej Poradni problemów o charakterze stricte…


Akademicka Poradnia Prawna

W ramach Akademickiej Poradni Prawnej staramy się służyć bezpłatną pomocą prawną studentom wszystkich warszawskich uczelni. Nasi Doradcy, wywodzący się spośród studentów i absolwentów Wydziału Prawa i Administracji UW, udzielają porad m.in. z zakresu:

prawa cywilnego,
prawa rodzinnego i opiekuńczego,
prawa pracy,
prawa administracyjnego,
uczelnianych spraw regulaminowych i stypendialnych.
 

Warunkiem udzielenia porady jest posiadanie ważnej legitymacji studenckiej lub innego dokumentu poświadczającego status studenta. 

W czasie ogłoszonej pandemii związanej z COVID-19 udzielamy porad za pośrednictwem internetu. Po wszelkie informacje, zapraszamy na nasz profil na www.facebook.com/APP.UW

Zastrzegamy sobie prawo zmiany i odwołania terminów dyżurów.

W ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w roku 2019 Fundacja otrzymała grant na realizację zadania pt.: „Akademicka Poradnia Prawna 2019/2020”