Gwarancja

Gwarancja i rękojmia to dwie instytucje prawa cywilnego, które często są ze sobą mylone a ich rozróżnienie sprawia niejednokrtonie kłopoty. Podstawową różnicą pomiędzy rękojmią a gwarancją jest fakt, iż rękojmia jest ustawowo uregulowanym sposobem dochodzenia roszczeń, z kótrego przedsiębiorca nie może zostać w żaden sposób zwolniony jak również nie może odmówić przyjęcia reklamacji, jeżeli nie wynika to wprost z przepisów. Gwarancja jest natomiast fakultatywna i przedsiębiorca może, ale nie musi, … Dowiedz się więcej