Strona główna

Aktualności

dummy-img

Procedura reklamacji towaru

wrz 13, 2023

Reklamacja towaru to proces, który pozwala konsumentowi dochodzić swoich praw w przypadku, gdy zakupiony produkt jest wadliwy lub niezgodny z umową. Polskie prawo, w tym Kodeks Cywilny oraz ustawa o ochronie konsumentów, precyzyjnie określa prawa i obowiązki zarówno konsumentów, jak…

dummy-img

Alimenty

sie 8, 2023

Alimenty, czyli świadczenia mające na celu zaspokojenie potrzeb uprawnionego, są jednym z najbardziej istotnych obszarów prawa rodzinnego w Polsce. Obowiązek alimentacyjny może istnieć między różnymi kategoriami osób. Przede wszystkim,  co jest najczęściej spotykane w praktyce, to rodzice (zwykle jedno z…

dummy-img

Spadkobranie

maj 1, 2023

Dziedziczenie to obszerna dziedzina regulowana przepisami Kodeksu cywilnego. Proces ten obejmuje przeniesienie majątku po zmarłej osobie na spadkobierców. Dziedziczenie może odbywać się zgodnie z ustawowym porządkiem dziedziczenia lub na podstawie testamentu. W przypadku dziedziczenia ustawowego, spadkobiercy są określani zgodnie z…

dummy-img

Wznowienie studiów

paź 4, 2022

Powrót na studia po skreśleniu z nich, po nowelizacji przepisów o szkolnictwie wyższym z 2018 roku, nie jest już taki oczywisty. Studenci, którzy podchodzą dosyć luźno do możliwości skreślenia ich z listy studentów powinni koniecznie zapoznać się z przepisami panującymi…

dummy-img

Odpowiedzialność dyscyplinarna

wrz 7, 2022

Osoby będące studentami powinny pamiętać, iż ciąży na nich specyficzny rodzaj odpowiedzialności. Chodzi tutaj o odpowiedzialnośc dyscyplinarną. Odpowiedzialność dyscyplinarna, to zgodnie z ustawą, odpowiedzialność studentów, którą ponoszą za naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni oraz za czyny uchybiające godności studenta. Karami…


Akademicka Poradnia Prawna

W ramach Akademickiej Poradni Prawnej staramy się służyć bezpłatną pomocą prawną studentom wszystkich warszawskich uczelni. Nasi Doradcy, wywodzący się spośród studentów i absolwentów Wydziału Prawa i Administracji UW, udzielają porad m.in. z zakresu:

prawa cywilnego,
prawa rodzinnego i opiekuńczego,
prawa pracy,
prawa administracyjnego,
uczelnianych spraw regulaminowych i stypendialnych.
 

Warunkiem udzielenia porady jest posiadanie ważnej legitymacji studenckiej lub innego dokumentu poświadczającego status studenta. 

W czasie ogłoszonej pandemii związanej z COVID-19 udzielamy porad za pośrednictwem internetu. Po wszelkie informacje, zapraszamy na nasz profil na www.facebook.com/APP.UW

Zastrzegamy sobie prawo zmiany i odwołania terminów dyżurów.

W ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w roku 2019 Fundacja otrzymała grant na realizację zadania pt.: „Akademicka Poradnia Prawna 2019/2020”