Akademicka Poradnia Prawna

Witamy w Akademickiej Poradni Prawnej

W ramach Akademickiej Poradni Prawnej staramy się służyć bezpłatną pomocą prawną studentom wszystkich warszawskich uczelni. Nasi Doradcy, wywodzący się spośród studentów i absolwentów Wydziału Prawa i Administracji UW, udzielają porad m.in. z zakresu:

prawa cywilnego,
prawa rodzinnego i opiekuńczego,
prawa pracy,
prawa administracyjnego,
uczelnianych spraw regulaminowych i stypendialnych.
 

Warunkiem udzielenia porady jest posiadanie ważnej legitymacji studenckiej lub innego dokumentu poświadczającego status studenta. Prosimy o przynoszenie wszelkiej dokumentacji związanej ze sprawą. Na dyżury nie trzeba się wcześniej umawiać.

Nie udzielamy porad drogą pocztową (tradycyjną i elektroniczną) i telefoniczną.

Nie udzielamy porad m.in. z zakresu prawa karnego i podatkowego.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany i odwołania terminów dyżurów.

 

Organizacje prowadzące

 Fundacja Universitatis VarsoviensisSamorząd Studentów Uniwersytetu Warszawskiego             

 

 

Nasz grafik (zobacz również: dyżury)