Konrad Gutkowski

absolwent WPiA UW i WH UW. Specjalizuje się w studenckich sprawach regulaminowych. Przewodniczący Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego w kadencjach 1991/1992 i 1993/1994. Wieloletni dyrektor APP.

Karol Brunejko

Dyrektor Akademickiej Poradni Prawnej, przewodniczący Komisji Wyborczej Samorządu Studentów UW w kadencji 2013/2014, czlonek senackiej komisji prawno-statutowej w kadencji 2014/2015, jeden z załozycieli Koła Naukowego Prawa Bezpieczeństwa Narodowego „Tibi Patria”.