Karol Brunejko

Dyrektor Akademickiej Poradni Prawnej, przewodniczący Komisji Wyborczej Samorządu Studentów UW w kadencji 2013/2014, czlonek senackiej komisji prawno-statutowej w kadencji 2014/2015, jeden z załozycieli Koła Naukowego Prawa Bezpieczeństwa Narodowego „Tibi Patria”.