Wzór umowy najmu lokalu

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych beneficjentów przygotowaliśmy dla Państwa przykładowy wzór umowy najmu mieszkania. Oczywiście zachęcamy do konsultacji każdej umowy z naszą Poradnią przed jej ostatecznym podpisaniem.

Umowa najmu lokalu

Umowa najmu lokalu mieszkalnego jest jedną z pierwszych umów zawieranych w dorosłym, studenckim życiu. Zapewnienie odpowiedniego lokum w mieście akademickim, poza pandemicznymi zawirowaniami, jest koniecznym warunkiem uczęszczania na zajęcia oraz wykazywania aktywności w bogatym i różnorodnym życiu studenckim. Tym, którzy nie kwalifikują się na zapewnienie zakwaterowania w akademiku pozostaje poszukiwanie lokum na warunkach rynkowych (zawarcia umowy). Umowa najmu lokalu mieszkalnego jest umową cywilnoprawną, zawieraną w ramach swobody kontraktowej … Dowiedz się więcej

Co zrobić jak nie płacą? – wezwanie do zapłaty

Zobowiązania pieniężne, w myśl zasady pacta sunt servanda, trzeba spełniać. Czasami zdarza się jednak, że z rozmaitych powodów faktycznych (np. nieuczciwości, „bałaganu w papierach”, braku płynności finansowej czy nawet niewypłacalności) nasz dłużnik spóźnia się ze swoim świadczeniem. Najczęściej jest sytuacja, w której na nasz rachunek bankowy nie dociera w obiecanym terminie określona kwota przelewu. Należna nam kwota może wynikać z różnych tytułów umownych (zlecenia, o dzieło, o pracę, sprzedaży, najmu, … Dowiedz się więcej