Michał Nasiłowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w jednostkach sektora publicznego jak również w organizacjach pozarządowych. W Akademickiej Poradni Prawnej od 2019 roku.