Akademicka Poradnia Prawna

Organizacje współpracujące

Organizacja prowadząca:

Fundacja na rzecz Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego Universitas Varsoviensis – Fundacja Universitatis Varsoviensis istnieje od 1993 roku. Od lat aktywnie działa na rzecz praw studenckich, m.in. wspierając funkcjonujacą od 20 lat na Uniwersytecie Warszawskim poradnię prawną dla studentów.

Organizacje i instytucje partnerskie:

Od roku 2011 organizacją współprowdzącą Poradnię jest ponownie Zarząd Samorządu Studentów UW. Od początku naszej działalności współpracujemy z wieloma organizacjami i instytucjami, których cele pozostają w związku z naszą misją. Przede wszystkim współdziałamy z samorządami i organizacjami studenckimi, ale również z innymi NGO'sami, mediami, wydawnictwami, firmami prawniczymi. Jesteśmy przekonani, że w tak skomplikowanej obecnie rzeczywistości, przede wszystkim wspólne działania są w stanie zrealizować cele i zadania, które sobie stawiamy.

Zarząd Samorządu Studentów UW – przed laty współtwórca "Adwokatury Studenckiej Samorządu Studentów UW", wspiera od samego początku naszą działalność i razem z nami organizuje różnego typu akcje.

Akademickie Radio Kampus – nasze uniwersyteckie radio, w którym w każdy poniedziałek o godz. 12.30 w ramach Studenterii, (od pażdziernika 2012 do stycznia 2013) współprowadziliśmy półgodzinne audycje. Wcześniej przez kilka lat współtworzyliśmy na falach Radia Kampus piątkową audycję Na prawo patrz.

Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów – działa przy Wydziale Prawa i Administracji UW. Prowadi m.in. Klinikę Mediacji – wykłady i warsztaty dla studentów oraz prowadzi mediacje w sprawach, które nie muszą trafiać na drogę sądową.

Stowarzyszenie Vis Legis – w latach 2007-2011 współprowadzące naszą Poradnię.

Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji

Wydziałowe i instytututowe samorządy studenckie na UW

Samorząd Studentów UW – jako jedyny reprezentuje interesy wszystkich studentów uczelni. Od wielu lat wspólnie prowadzimy różnego typu wykłady i szkolenia dla studentów i działaczy samorządowych.

Samorząd Studentów WPiA - główny jednostkowy partner APP na UW.

Samorząd Studentów WNE

Biura Karier

Biuro Karier UW – z którym współpracujemy od wielu lat, m.in. organizując "stolik porad prawnych" na targach pracy Jobbing i podczas Uniwersyteckich Dni Kariery, a także wykłady i szkolenia na poszczególnych wydziałach.

Rada Konsultacyjna ds. Studenckiego Ruchu Naukowego UW

Rada Konsultacyjna jest jednym z naszych instytucjonalnych partnerów na Uniwersytecie. Dzięki pomocy Rady docieramy do licznych kół naukowych istniejących na UW.

Ombudsman Uniwersytetu Warszawskiego

Ombudsmen UW – wspiera studentów i pracowników UW w rozwiązywaniu kofliktów. Nasza współpraca trwa od roku 2012.

Nasz grafik (zobacz również: dyżury)