Akademicka Poradnia Prawna

Realizowane projekty

Kontynuując działalność Adwokatury Studenckiej i Studenckiej Poradni Prawnej nie chcemy ograniczać się tylko do udzielania indywidualnych porad. Realizujemy także inne przedsięwzięcia, których celem jest ochrona praw studentów, m.in. organizując wykłady i szkolenia, publikując artykuły, uczestnicząc w audycjach radiowych. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy!

Dotychczas realizowane przez nas projekty:

Audycje radiowe

Studenteria - każdy poniedziałek w goidzinach 12.30-13.00, Radio Kampus, 97.1 FM (od października do stycznia 2013)

Na prawo patrz- audycja radiowa w Radio Kampus, 97,1 FM (w latach 2008-2009).

Artykuły prasowe

Podobny cel prześwietla naszym publikacjom prasowym. Nasze artykuły ukazywały się w prasie studenckiej, zarówno ponaduczelnianej, jaki tej wydawanej w poszczególnych szkołach.

Targi pracy

Od roku 2009 uczestniczymy w targach pracy skierowanych do studentów. W ich trakcie udzielamy porad i kierujemy osoby zainteresowane do poszczególnych doradców, w zależności od rodzaju problemu.

Do tej pory uczestniczyliśmy w:

Szkolenia

Wraz z samorządami studenckimi organizujemy szkolenia związane z regulaminami studiów i zasadami studiowania. Biura karier umożliwiają nam prowadzenie szkoleń z zakresu prawa pracy i umów najczęściej stosowanych wobec studentów.

Nasz grafik (zobacz również: dyżury)