Akademicka Poradnia Prawna

Grafik dyżurów

Dyżury w Akademickiej Poradni Prawnej odbywają się tylko w wyznaczonych godzinach, w pokoju nr 109 (pierwsze piętro), w budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 24, Mały Dziedziniec, kampus centralny Uniwersytetu Warszawskiego (więcej informacji na stronie kontakt).

Porady udzielane są bezpłatnie. Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów zainteresowanych pomocą prawną z zakresu Regulaminu Studiów oraz Regulaminu Stypendialnego oraz przepisów obowiązujących na poszczególnych wydziałach, jak również z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego, prawa pracy, prawa administracyjnego. Prosimy o zabranie ze sobą legitymacji studenckiej lub innego dokumentu poswiadczającego status studenta.

Uprzejmie prosimy o przynoszenie kserokopii dokumentów potrzebnych do rozwiązania sprawy.

Aktualny rozkład dyżurów:

Nasz grafik (zobacz również: dyżury)